Những CPU nào được hỗ trợ windows 11, TPM 2.0 là gì sao lại không cài được window 11

Những CPU nào được hỗ trợ windows 11, TPM 2.0 là gì sao lại không cài được window 11

Nhiều máy tính PC lẫn Mac hôm qua chạy app PC Health Check đều cho kết quả không tương thích với Windows 11.
Lý do vì máy không hỗ trợ TPM 2.0.
TPM, hay Trusted Platform Module, là một con chip trên mainboard hoặc CPU dùng để làm những tác vụ bảo mật, mã hóa thông tin, quản lý DRM… tương tự như chip Secure Enclave của máy Mac.