49 Views

Chào các bạn mình lâu rồi cũng không viết tut mới, nay gặp một bạn hỏi về vấn đề truy vấn dữ liệu từ Google Search Consol về google sheet để tiện cho việc đọc các chỉ số trên website của bạn.

Hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ google search console về google sheets

Trên Google Sheet họ có 1 addon là Search Analytics for Sheets sẽ giúp bạn lấy toàn bộ dữ liệu trên Google Search Consol về không bị limit 1000 dòng. Ngoài ra Addon Search Analytics for Sheets còn có 1 số công dụng hữu ích cho các bạn Seo hoặc copywriter như sau:
+ Lấy custom các field dữ liệu theo ý muốn. VD: bạn có thể theo lấy dữ liệu theo từ khóa (Query), hay trang (page) mà người dùng truy cập vào website của bạn.
+ Đưa dữ liêu vô sheet bất kỳ đỡ mất công download từ Google Search Console về để sử dụng trong công việc phân tích dữ liệu.
+ Kết hợp các tính năng của Google Sheet để phân tích ( Pivot Table hoặc Vlookup để check Search Volume nên lấy 3 – 7 ngày gần nhất vì nó tính trung bình) hoặc có thể dùng để Audit bài viết theo URL.

Còn dưới đây là hình ảnh để các bạn dễ setup để lấy dữ liệu về google sheet từ google search console.

Hướng dẫn lấy dữ liệu từ google search console về google sheets
Hướng dẫn lấy dữ liệu từ google search console về google sheets

Công dụng nó thể cũng đủ để tận dụng rồi. Mong rằng bài viết này hữu ích tới các bạn .

Share This

Nếu bài viết hữu ích hãy đánh giá bài viết: