Gutenberg sẽ sớm được thêm vào lõi WordPress. Đây là một tin tuyệt vời cho một số người, không tuyệt vời cho người khác. Với 99,9999% (ước tính) của tất cả các trang web WordPress hiện đang được thiết lập để hoạt động mà không có Gutenberg, những thay đổi lớn lao sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu trang web. Sự thật đơn giản là một phần lớn các chủ sở hữu trang web sẽ không được chuẩn bị khi nó được cập nhật. Cũng sẽ không nhiều doanh nghiệp nhỏ có thời gian hoặc ngân sách để kiểm tra và cập nhật các trang web của khách hàng để phù hợp với ‘Gutenberg ‘.

Tắt Gutenberg thông qua Plugin

Cách dễ nhất để vô hiệu hóa Gutenberg là cài đặt plugin miễn phí của tôi, Tắt Gutenberg . Nó là một plugin đơn giản tập trung vào một điều: vô hiệu hóa Gutenberg và khôi phục màn hình WP Editor cổ điển mặc định. Chỉ cần bật plugin, chọn tùy chọn của bạn và thực hiện. Các tùy chọn bao gồm:

  • Tắt Gutenberg hoàn toàn (tất cả các loại bài đăng)
  • Chỉ tắt Gutenberg trên các loại bài đăng cụ thể
  • Tắt Gutenberg cho vai trò người dùng cụ thể

Vì vậy, nó linh hoạt nhưng đơn giản và siêu dễ sử dụng. Dưới mui xe, nó hoạt động theo cách tương tự như plugin Trình chỉnh sửa cổ điển, nhưng có thể làm nhiều hơn nữa. Xem tài liệu và trang chủ để biết thêm chi tiết.

Tắt Gutenberg qua Mã

May mắn thay, có rất nhiều cách để vô hiệu hóa Gutenberg theo lập trình. Hãy nhìn vào mỗi người trong số họ.

Gỡ trên toàn bộ website

Thêm đoạn code này vào file  funtions.php  hoặc custom Plugin:

add_filter( 'use_block_editor_for_post', '__return_false' );

Gỡ trên một số Post type nhất định

Mặc định thì Gutenberg sẽ được bật trên POST và PAGE của WordPress. Tuy nhiên, bạn có thể tắt ở các POST TYPE nếu bạn muốn.

function digwp_disable_gutenberg($is_enabled, $post_type) {
	
	if ($post_type === 'book') return false; // Đổi book thành tên post type bạn muốn
	
	return $is_enabled;
	
}
add_filter('gutenberg_can_edit_post_type', 'digwp_disable_gutenberg');

Nguồn : Internet

Share This

Nếu bài viết hữu ích hãy đánh giá bài viết: