Bài viết này hướng dẫn bạn cấu hình contact form 7 chuyển hướng sang 1 trang cảm ơn khi khách hàng, hoặc 1 trang thông báo khách hàng đã gửi thông tin thành công.

Mục đích chuyển hướng url khi gửi dữ liệu contact form 7

  • Thông báo – cảm ơn khách hàng đã gửi thông tin thành công.
  • Kiểm tra mục tiêu bao nhiêu khách hàng chuyển hướng trong Google Analytics (Marketting rất cần để target các đối tượng gửi thông tin form thành công).

Cách cài đặt chuyển hướng url sang trang khác khi gửi dữ liệu contact form 7

Bước 1: Để thực hiện chuyển hướng sang 1 trang khác việc đầu tiên là bạn phải tạo 1 trang có nội dung để bạn lấy url khi khách hàng gửi dữ liệu contact form 7 thành công.

Bước 2: Bạn mở file fuctions.php lên chèn đoạn code bên dưới và lưu lại:

add_action( 'wp_footer', 'mycustom_wp_footer' );
function mycustom_wp_footer() {
?>
<script type="text/javascript">
document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {
        location = 'https://hoanghiepweb.com/cam-on'; // đổi https://hoanghiepweb.com/cam-on thành url của bạn muốn chuyển hướng
}, false );
</script>
<?php
}

Sau khi bạn chèn xong đoạn code trên bạn hãy thử test gửi thông tin trên 1 form tạo từ contact form 7 , sau khi gửi thành công dữ liệu nó sẽ tự chuyển hướng cho bạn về trang mà bạn chỉ định sẵn ở đoạn code trên ở đây là https://hoanghiepweb.com/cam-on/

Chúc bạn thành công!!!

 

Share This

Nếu bài viết hữu ích hãy đánh giá bài viết: