Chào các bạn, sau 1 thời gian làm web cho khách thấy 1 số web thỉnh thoảng hay có email từ nước ngoài gửi về mail thông qua Form để lại thông tin khách hàng bằng contact form 7, mặc dù cũng cài plugin chống spam cho contact form 7 nhưng vẫn có thể lách được do nội dung không gây hại tới, nhưng cũng rất khó chịu khi nhận được cái mail như thế nên mình đã làm thêm check số điện thoại ở việt nam để chỉ có khách hàng việt nam điền , cho đúng mục đích của form đó .

kiểm tra số điện thoại việt nam trong contact form 7

Check số điện thoại trên contact form 7

Ở đây mình sử dụng Preg_match để kiểm tra trường số điện thoại, các bạn nhớ ở trong phần cấu hình form của contact form 7 bạn phải để field là tel để khi ra form mới có tác dụng với dòng lệnh kiểm tra số điện thoại đó.

Bạn mở file function.php ( nếu dùng child theme thì mở file function.php ở trong thư mục child theme nhé) thêm đoạn code ở bên dưới và lưu lại file .

function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) { 
  $result = preg_match( '/^(0|\+84)(\s|\.)?((3[2-9])|(5[689])|(7[06-9])|(8[1-689])|(9[0-46-9]))(\d)(\s|\.)?(\d{3})(\s|\.)?(\d{3})$/', $tel );
  return $result; 
}

add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Sau khi thêm code xong bạn ra form contact form 7 mà bạn đã tạo để check xem ok chưa nhé!! hiện tại ở đây mình làm trên theme flatsome thấy ok.

kiểm tra số điện thoại việt nam trong contact form 7
kiểm tra số điện thoại việt nam trong contact form 7

Chúc các bạn thành công, hãy like chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nhé!

Xem thêm>> tùy biến contact form 7

 

Nguồn internet tổng hợp

Share This

Nếu bài viết hữu ích hãy đánh giá bài viết: