Sửa lỗi icon loading không tự mất đi của Contact Form 7 khi sử dụng theme Flatsome

Gần đây với phiên bản 5.4 của Contact Form 7 khi sử dụng với theme Flatsome đã xuất hiện lỗi icon loading không tự mất đi khi đã submit form hoặc sau khi gửi mail thành công. Lỗi này có thể do theme Flatsome gây ra nên bạn có thể chờ theme update fix lỗi hoặc sử dụng cách sau đây để sửa nhé

Sửa lỗi icon load img contact form 7 không tự mất đi trên flatsome

Bạn chỉ cần thêm đoạn code js sau vào Flatsome > Advanced > Global Settings > FOOTER SCRIPTS của Flatsome là được

Bạn có thể xem hình bên dưới:

Sửa lỗi icon load img contact form 7 không tự mất đi trên flatsome

Nguồn:Lê văn Toản

Nếu bài viết hữu ích hãy đánh giá bài viết:

Bình luận đã bị đóng.